mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

"Men kan geen nieuw oceanen ontdekken zonder

 de moed om de kust uit het oog te verliezen”

Boek een gesprek
Eva Ouwerkerk - De Frisse Kijk

Over Mij

Ik werk graag op het vlak, waar individuele drijfveren en organisatie doelstellingen elkaar raken. Ik geniet er van als mensen hun eigen kracht anders leren aan wenden en om organisaties te begeleiden in hun professionaliseringslag en te versterken in hun wendbaarheid en innovatievermogen. Ik ben gewend project- en procesmatig te werken, te coachen, zelf-standig en aandachtvol zaken op te pakken. Met een vleugje humor. Mijn netwerk bestaat uit bedrijfskundigen, organisatie- communicatie-experts, gedragskundigen, leer-en ontwikkel-professionals, loopbaanadviseurs, trainers en coaches.

 

Visie

Bezuinigingen, transities, nieuwe samenwerkingsverbanden, meer zelfsturing, digitalisering, globalisering, er speelt veel in ieders werkveld. Betrokkenheid, commitment, deskundigheid, verantwoordelijkheid en innovatie vraag je van je mede-werkers. Zodat je organisatie lenig blijft en medewerkers vitaal op nieuwe situaties kunnen reageren.

Mijn uitgangspunten zijn: (her)ontdek en versterk de intenties, focus en sterke punten, organiseer de dialoog en faciliteer het experimenteren met nieuwe gedrag en de professionalisering. Biedt ruggensteun en ruimte zodat mensen opnieuw hun rol kunnen kiezen die bij hun past. Groeien en zinvol werken.

Eva Ouwerkerk - De Frisse Kijk
Eva Ouwerkerk - De Frisse Kijk

Stijl Eva

  • Creëren van eigenaarschap voor zelfsturend werken, leren en innovatie.
  • Mensen aanspreken op hun persoonlijke drijfveren en verleiden om in beweging te komen door onderzoek en experimenten aan te gaan.
  • Versterken van de samenhang op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Werken op de grens van comfort en risico, soms confron-terend maar met respect voor de autonomie van de ander.
  • Onvoorwaardelijk commitment, 100 % inzet om ontwikkeling te stimuleren en begeleiden. Sensitief en nieuwsgierig.

 

Gereedschapskist

Werkervaring Strategieontwikkeling, Implementatie van huisacademie, coachpool, loopbaancentrum, programma’s en interventies, Faciliteren van kennisexpedities en lerende netwerken, Coaching van leer- en keuzeprocessen, Commu-nicatie bij veranderprocessen. Rol Bouwer, verbinder, talent-herkenner, conceptontwikkelaar, facilitator. Aanjager van de lerende organisatie. Coaching Ik heb een mensgerichte en oplossings-ontwikkelingsgerichte achtergrond in coaching.    Methode/Instrumenten Appreciative Inquiry, Theory U, situationeel leren, leren met sociale technologie, MBTI, Motivatieanalyse, Mils-Gardner, HZO.

Eva Ouwerkerk - De Frisse Kijk
Eva Ouwerkerk - De Frisse Kijk

Rode draad loopbaan

Gestart als journalist van informatieve programma’s. En op zoek gaan naar de essentie van thema’s. Vervolgens in de rol van manager de communicatie verzorgd voor 4 reorganisaties en fusies in 10 jaar tijd. Dit vraagt van mij organisatie-sensitiviteit, focus en een creatieve strategie durven in te zetten. Nieuwsgierig naar hoe mensen veranderen en verdieping gevonden in het vak van conceptontwikkeling, trainen en coachen. Absoluut leergek geworden. Deskundig in formeel leren,  gespecialiseerd in sociaal en informeel leren. Nu faciliteer ik het Leren & Ontwikkelen bij transformaties en duurzaam inzetbaarheid van mensen/ teams in organisaties.

contactgegevens

De Frisse Kijk
Eva Ouwerkerk

 

Adres:
Dwergwier 1
2318 AD Leiden

Nevenvestiging: Poeldijk-Westland

 

© 2012-2024 De Frisse Kijk

Mobiel: (+31) 06 - 30424265
Email: info@defrissekijk.nl

KvK: 56094957
BTW: NL 178932942

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Logo groot De Frisse Kijk

volg mij via

© 2012-2024 De Frisse Kijk

Meer weten over de nieuwe subsidies? Klik dan hiernaast op de knop.