Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Duurzaam inzetbaarheid aanpakken

Scan en Di-plan

Ontwikkel een visie

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk bij elke organisatie, team of individu. Wie zorgt voor de samenhang en borging? De Frisse Kijk faciliteert het proces om de huidige situatie in beeld te krijgen en een integrale visie en strategie te ontwikkelen. Op basis van komende uitdagingen en urgentiethema’s. Hoe staat het met vitaliteit, motivatie, vakmanschap, balans en taakinhoud. We zetten in deze fase workshops en scans in, de check op ambities, facts, ontwikkelingen en standpunten. Met als resultaat een toekomstbestendige visie. Financieel levert het je verzuim-reductie en verhoging van de productiviteit op. Kwalitatief levert het je tevreden klanten op en blijf je een aantrekkelijk werkgever voor de professionals en stimuleer je zo meer eigenaarschap voor werken, leren en loopbaan.

Conceptontwikkeling en methode

Een concept dat werkt

De organisatie, de leidinggevenden en medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om wederzijds aantrekkelijk te blijven en te investeren in de toekomst. Hiervoor bedenk je samen een concept om de wendbaarheid en veerkracht, te vergroten, versterken en verdiepen. Denk aan thema’s en ontwikkelingen die spelen in de organisatie zoals vitaliteit, vakmanschap, gezondheid, werkgeluk, kennisontwikkeling, werkdruk, de verantwoordelijkheid laag in de organisatie, langer door werken en een leven lang leren. Concreet is dit bijvoorbeeld uit te werken in een samenspel van een moderne gesprekscyclus, trainingen, een toolbox met middelen en een digitale portal om zaken te organiseren en borgen. De Frisse Kijk ondersteunt deze stappen met kennis-overdracht en inspirerende werkbijeenkomsten. Zodat dialoog, draagvlak, creativiteit en co-creatie plaats vindt.

Advies en training

Lenigheid, de praktijk

En iedereen heeft zijn eigen rol om te werken aan duurzame inzetbaarheid: medewerkers gaan aan de slag met hun gezondheid, leren en ontwikkelen en loopbaanplanning. Leidinggevenden versterken zich in vooruitkijken, het maken van I-deals, teamplannen en motiveren. HR en directies zorgen voor een business case, regelgeving, menukaart arbeidsvoorwaarden en stimuleren leiderschap, dialoog en een leercultuur die leidt tot wendbaarheid. Dit vraagt durf, tijd en regelruimte maar vooral ook openheid, vertrouwen en veiligheid. De Frisse Kijk heeft oog voor deze aspecten en stimuleert je organisatie met de ingeslagen weg. We leveren een rugzak vol expertise en interventies, verzorgen de communicatie, trainingen en coaching en kunnen een netwerk van deskundigen inzetten.  

contactgegevens

De Frisse Kijk
Eva Ouwerkerk

 

Adres:
Dwergwier 1
2318 AD Leiden

Nevenvestiging: Poeldijk-Westland

 

© 2012-2024 De Frisse Kijk

Mobiel: (+31) 06 - 30424265
Email: info@defrissekijk.nl

KvK: 56094957
BTW: NL 178932942

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Logo groot De Frisse Kijk

volg mij via

© 2012-2024 De Frisse Kijk

Meer weten over de nieuwe subsidies? Klik dan hiernaast op de knop.