Slim-Subsidie

Inschrijven 2 tot en met 31 maart!
lees verder

Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen-SLIM 

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt vraagt van organisaties om vooruit te kijken. Welke capaciteiten en bekwaamheden hebben we nodig om een innovatief, kwalitatief en wendbaar bedrijf te blijven? Medewerkers in staat stellen zich continu te ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde. Voor medewerkers betekent het een grotere kans op leuk werk, een goed inkomen en inspirerende loopbaan. Om investeringen in leren en ontwikkelen aantrekkelijk te maken heeft de overheid de SLIM-subsidie in het leven geroepen. Deze subsidie biedt een financiële tegemoetkoming aan werkgevers die de noodzaak van dit thema inzien en hiermee aan de slag willen gaan door externe deskundigheid in te huren. Voor de SLIM-regeling geldt dat een project altijd maatwerk moet zijn en specifiek gericht is op en ten goede moet komen aan de medewerkers.

Wie kunnen er gebruik van maken:
De subsidie wordt op basis van cofinanciering verleendVoor kleine en middelgrote MKB-bedrijven bedraagt de subsidie max.
€ 24.999. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in gespecificeerde sectoren bedraagt de subsidie max. € 500.000. Het gaat om de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Voor de exacte informatie kun je terecht op de site van de overheid. Onder kosten wordt verstaan externe kosten (b.v. externe adviseur) en interne loonkosten van personen betrokken bij het initiatief en toeslag van 15% overige kosten zoals overhead.

Welke leeractiviteiten mag je opstarten:

1. Scholings- of ontwikkelplan
Wat is de huidige situatie, de trends, de verwachtingen. Een ontwikkelplan beschrijft de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de organisatie.

2. Loopbaan- ontwikkeladviezen
Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers in de organisatie. Kennis en vaardigheden worden inzichtelijk en gekoppeld aan toekomstperspectieven.

3. Methode om een leercultuur te stimuleren
De organisatie begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en mindset verder te ontwikkelen.

4. Praktijkleerplaats creëren
Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een mbo-beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg. 

Zet de Frisse Kijk in

Is jouw organisatie er aan toe om een professionaliseringsslag te maken? Is het handig een leerplan te maken? Hebben je medewerkers behoefte aan inzicht in hun talenten, bekwaamheden en kansen. Weten je leidinggevende hoe ze talenten kunnen ontwikkelen en ervaren krachten geinspireerd houden? Wil je leren vooruitkijken en verantwoordelijkheden lager leggen? De Frisse Kijk heeft sinds 2002 kennis en ervaring opgedaan in visie- en strategieontwikkeling van kennis- en gedragsverandering; het ontwerpen van leerconcepten, het managen van projecten en programma’s en inspireren door training, loopbaanadvies en coaching.

Het opzetten van een praktijkleerplaats behoort niet tot mijn kerndeskundig. De Frisse Kijk kan voor jouw organisatie drie van de vier SLIM- activiteiten verzorgen. Ter inspiratie: een leven lang leren visie en strategie bouwen met inspirerende werk-bijeenkomsten en stappenplan; een zelforganiserend talentprogramma met en voor alle kaders; het opzetten van een leerhuis; een leerlijn voor professionals en leiding-gevenden uittekenen; een lerend netwerk faciliteren op innovatie thema’s; een leer-expeditie begeleiden om een nieuwe werkwijze samen vorm te geven; workshops als bouwstenen van een programma ontwikkelen; samenhang brengen in bestaande leer-activiteiten en een mentor-coachpool versterken; ontwikkeltraject experts naar hoger level faciliteren; loopbaanspreekuren, talentendag, proeverij of inzetbaarheidsmarkt.

Eva Ouwerkerk - De Frisse Kijk

Over mij / De Frisse Kijk

We staan aan de vooravond waarin o.a. technologie en globalisering effect zullen hebben op onze manier van werken. Van hiërarchie en algemene vaardigheden verschuiven we naar het herstel van horizontale samenwerking en vakmanschap. Dit vraagt van ons bekwaamheden en werkbewustzijn. Het is slim om nieuwe strategieën te ontwikkelen. Ik stimuleer graag de samenhang in loopbaan, leren en werken.

contactgegevens

De Frisse Kijk
Eva Ouwerkerk

 

Adres:
Dwergwier 1
2318 AD Leiden

Nevenvestiging: Poeldijk-Westland

 

© 2012-2024 De Frisse Kijk

Mobiel: (+31) 06 - 30424265
Email: info@defrissekijk.nl

KvK: 56094957
BTW: NL 178932942

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Logo groot De Frisse Kijk

volg mij via

© 2012-2024 De Frisse Kijk

Meer weten over de nieuwe subsidies? Klik dan hiernaast op de knop.